(جمشید || فریبانه )

01 - فریبانه                [24Kps] [128Kps]
02 - آشتی                [24Kps] [128Kps]
03 - ترک غربت            [24Kps] [128Kps]
04 - شیخانی             [24Kps] [128Kps]
05 - بارون                  [24Kps] [128Kps]
06 - شناختمت           [24Kps] [128Kps]
07 - میرم                  [24Kps] [128Kps]
08 - حالا دیگه دیر شده [24Kps] [128Kps]
09 - می خواستمت      [24Kps] [128Kps]

 


( فرزانه || سایه های ناب )

01 - ترانه های مقدس [24Kps] [128Kps]
02 - کار عشق           [24Kps] [128Kps]
03 - آشنا                  [24Kps] [128Kps]
04 - قدرت عشق        [24Kps] [128Kps]
05 - بی تو                 [24Kps] [128Kps]
06 - صادقانه               [24Kps] [128Kps]
07 - عاشق نمی شم  [24Kps] [128Kps]
08 - نیاز                     [24Kps] [128Kps]
09 - سایه های ناب      [24Kps] [128Kps]

 

نوشته شده در تاریخ جمعه 12 اسفند 1384    | توسط: محمدرضا (سردبیر)    | طبقه بندی: موزیک،     | نظرات()