01 - تن به تن         [24Kps] [128Kps]
02 - غروب عاشقانه [24Kps] [128Kps]
03 - هلاک            [24Kps] [128Kps]
04 - چوب خدا        [24Kps] [128Kps]
05 - خورشیذ تازه    [24Kps] [128Kps]
06 - آرزو               [24Kps] [128Kps]
07 - تولد دوباره      [24Kps] [128Kps]

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1384    | توسط: محمدرضا (سردبیر)    | طبقه بندی: موزیک،     | نظرات()