مدیر بازرگانی یك مركز‪ PAP) ‬مراكز ارایه‌دهنده خدمات اینترنت پر سرعت) گفت: شهروندان تهرانی می‌توانند "اینترنت پر سرعت رایگان" دریافت كنند.

"محمد بزرگی" چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: همچنین این مركز  PAP(‬ارایه‌دهندگان اینترنت پر سرعت) جهت فرهنگ سازی استفاده مردم از اینترنت پر سرعت تا "اطلاع ثانوی" به طور رایگان خطوط ‪ ADSL‬را به شهروندان تهرانی واگذار می‌كند.

وی تصریح كرد: اینترنت پر سرعت رایگان در بیست مركز مخابراتی ارایه می شود و شهروندان تهرانی می‌توانند با مراجعه به این مراكز مخابراتی خطوط اینترنت پر سرعت دریافت كنند. وی ادامه داد:

این مراكز مخابراتی شامل:

                                                

محلاتی پیش بدون شماره‌های بدون تكرار ،۲۴۹ ،۲۴۸ ،۲۴۶ ،۲۴۵ ،۲۴۴

‬غریبی پیش شماره‌های ‪،۲۶۸ ،۲۶۷‬ ‪" ،۲۳۲ ،۲۲۴ ،۲۲۳ ،۲۲۱ ،۲۲۰

‬جعفری پیش شماره‌های ‪ ،۲۴۳ ،۲۴۱ ،۲۴۰‬

سلمان فارسی پیش شماره‌های ‪،۲۳۵ ،۲۳۴ ،۲۱۷ ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۲۱۱ ،۲۰۹ ،۲۰۸ ،۲۰۷ ،۲۰۶‬ ‪ ۲۳۶‬ ‪ ۲۳۷‬

شهید باهنر با پیش شماره‌های ‪۲۶۴ ،۲۶۳ ،۲۶۱ ،۲۶۰ ،۲۰۰‬

دستغیب ‪ ،۲۷۳ ،۲۷۲ ،۲۷۱ ،۲۷۰ ،۲۵۷

‬پیروزی پیش شماره‌های ‪،۳۳۲ ،۳۳۱ ،۳۳۰‬ ‪ ،۳۷۹ ،۳۷۸ ،۳۳۵ ،۳۳۴ ،۳۳۳

‬سعدی با پیش شماره‌های ‪ ۳۹۳ ،۳۹۲ ،۳۹۱ ،۳۱۱‬

شهید عاطف ‪ ۷۸۸ ،۷۸۷ ،۷۸۶ ،۷۲۹‬

آیت اله كاشانی ‪،۴۰۳ ،۴۰۲ ،۴۰۱ ،۴۰۰‬ ‪" ،۴۰۹ ،۴۰۸ ،۴۰۷ ،۴۰۶ ،۴۰۵ ،۴۰۴

‬صالح طیری ‪،۴۶۷ ،۴۶۶ ،۴۶۴ ،۴۶۳ ،۴۵۶‬ ،۴۶۸

‬توحید با پیش شماره‌های ‪،۶۹۴ ،۶۹۳ ،۶۹۲ ،۶۹۱ ،۶۹۰ ،۶۵۹ ،۶۴۳ ،۶۴۲

‬ حكمت شعار ‪،۷۴۶ ،۷۴۵ ،۷۴۴ ،۷۲۴ ،۷۲۳ ،۷۲۲ ،۷۲۱ ،۷۲۰‬ ‪ ۷۸۹ ،۷۸۰ ،۷۴۹ ،۷۴۸ ،۷۴۷‬

شهدای گمنام با پیش شماره‌های ‪" ،۷۳۸ ،۷۳۷ ،۷۳۶ ،۷۰۶ ،۷۰۵

‬ولیعصر با پیش شماره‌های ‪،۷۵۰‬ ‪ ،۷۶۶ ،۷۶۵ ،۷۶۴ ،۷۶۳ ،۷۶۲ ،۷۶۱ ،۷۶۰ ،۷۵۳ ،۷۵۲ ،۷۵۱

‬نهری با پیش شماره های ‪ ۸۰۹ ،۸۰۸ ،۸۰۷ ،۸۳۷ ،۸۳۶ ،۸۵۳ ،۸۵۹ ،۸۵۸ ،۸۵۷

‬ مركز شیخ فضل اله با پیش شماره‌های ‪ ۸۰۶ ،۸۰۵ ،۸۰۴ ،۸۰۳ ،۸۲۱‬

هفت تیر پیش‌شماره‌های ‪،۸۳۴ ،۸۳۳ ،۸۳۲ ،۸۳۱ ،۸۳۰ ،۸۸۴ ،۸۸۳ ،۸۸۲ ،۸۸۱‬

آزادگان ‪ ،۸۷۷ ،۸۷۵ ،۸۷۴ ،۸۷۳ ،۸۵۳ ،۸۵۲ ،۸۵۱ ،۸۵۰

‬نصر الهی ‪،۸۲۴ ،۸۲۳‬ ‪ ۸۲۸ ،۸۲۷ ،۸۲۶ ،۸۲۵‬

رجائی پیش شماره‌های ‪ ۸۹۱ ،۸۹۰ ،۸۸۹ ،۸۸۰‬و ‪ ۸۹۲

‬نیز از دیگر مراكز مخابراتی است كه می‌توان اینترنت پر سرعت رایگان دریافت كرد.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 مرداد 1385    | توسط: محمدرضا (سردبیر)    | طبقه بندی: جالب،     | نظرات()