سندی || سبک سنگین                                        Sandy || Sabok Sangin

01 - دلم چینه                 [128]   [64]   [24]
02 - دختر                       [128]   [64]   [24] 
03 - امشب باهم             [128]   [64]   [24]
04 - دروغ گو                    [128]   [64]   [24]
05 - بنی                        [128]   [64]  [24]
06 - به آبادان خوش آمدید  [128]   [64]   [24]
07 - آرزو                         [128]   [64]   [24]
08 - مارو با دیگری            [128]   [64]   [24]
09 - عکسهای تو             [128]   [64]   [24]
10 - تنهام گذاشتی          [128]   [64]   [24]
11 - حلیمه                     [128]   [64]   [24]
12 - فرصت دوباره             [128]   [64]   [24]
13 - حرف دل                   [128]   [64]   [24]
14 - حلیمه (کلوب میکس) [128]   [64]  
[24]


آیدین || حدس                                                                   Idin || Guess

01 - حدس بزن                                     [128]   [64]   [24]
02 - یکی نیست                                   [128]   [64]   [24]
03 - یادم تورو فراموش                            [128]   [64]   [24]
04 - تقدیر                                            [128]   [64]   [24]
05 - کوچه عشق                                  [128]   [64]   [24]
06 - نمیشه                                         [128]   [64]   [24]
07 - ایران                                             [128]   [64]   [24]
08 - پژوهشگر                                       [128]   [64]   [24]
09 - نامطمئن (کلوب میکس)                   [128]   [64]   [24]
10 - چرا من اینطور ناراحتم(کلوب میکس)  [128]   [64]   [24]
11 - حدس بزن (کلوب میکس)                 [128]   [64]   [24]
 

نوشته شده در تاریخ شنبه 2 دی 1385    | توسط: محمدرضا (سردبیر)    | طبقه بندی: موزیک،     | نظرات()